Azərbaycan Onkoloqlar Cəmiyyəti

      Azərbaycan Onkoloqlar Cəmiyyəti onkologiya və digər tibbi sahələrdə elmi-tədqiqat və praktiki işlərdə çalışan tibb işçilərinin könüllü təşkilatıdır. Azərbaycan Onkoloqlar Cəmiyyəti 1972-ci ildə təsis edilmişdir və öz fəaliyyətini 1989-cu ilə qədər davam etdirmişdir. 2005-ci ildən akademik Cəmil Əliyevin sədrliyi ilə AOC-un fəaliyyəti yenidən bərpa edilmişdir.

Azərbaycan Onkoloqlar Cəmiyyətinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

  • Cəmiyyətin üzvlərinin kvalifikasiyalarının, bilik və bacarıqlarının  yüksəldilməsi;
  • Tibbi onkologiya eliminin nailiyyətlərinin səhiyyə seqmentinin ictimaiyyəti və geniş əhali kütlələri arasında geniş  təbliği;
  • Onkologiya sahəsində yerli səhiyyə ocaqlarına elmi-metodiki və praktiki köməyin göstərilməsi, qabaqcıl təcrübənin və yaxud yeni nailiyyətlərin öyrənilməsi və  praktikada tətbiqi;
  • Onkologiya üzrə elmi işlərin və əhaliyə tibb yardımın keyfiyyətinin yüksəldilməsinə dair əsaslandırılmış təkliflərin işlənib hazırlanması;
  • Əhaliyə göstərilən onkoloji yardımın keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması sahəsində irimiqyaslı  layihələrin hazırlanmasında iştirak etmək;
  • Əhaliyə göstərilən onkoloji tibbi yardım üzərində ictimai nəzarətin həyata keçirilməsini tənzimləmək;
  • Mərkəzi və yerli orqanlarda onkologiya üzrə elmi işlərin əlaqələndirilməsi ,  perspektiv və cari planların hazırlanması, habelə bu planların yerinə yetirilməsi prosesinə  ictimai nəzarətin cəlb olunması; 
  • Beynəlxalq elmi əlaqlərin qurulması, mütəxəssis, eləcə də qabaqcıl texnologiyalar  sahəsində  mübadilə prosesinin təmin edilməsi.


      Onkologiya sahəsi üzrə bilik mübadiləsinin aparılması, bu sahədə calışan həkimlərin nəzəri biliklərini və təcrübəsini artırmaq, o cümlədən bu sahədə yeni elmi nailiyyətlərin tanışlıq məqsədilə Azərbaycan Onkoloqlar Cəmiyyəti tərəfindən hər ay iclaslar təşkil edilir. Hər iclasda həkimlər tərəfindən onkologiya üzrə müxtəlif mövzularda 1-3 məruzə dinlənilir və müzakirələr aparılır.