Jurnal haqqında

Jurnal Azərbaycan onkoloqları və onların xaricdə çalışan həmkarlarının elmi işlərinin nəticələrini əks etdirir. 


Baş redaktor

Akademik C.Ə.Əliyev (sədr)

Baş redaktorun müavini

Professor M.Q.Məmmədov

Redaksiya heyəti

 

tibb üzrə elmlər doktoru, professor

Ə.C.Əliyev

tibb üzrə elmlər doktoru, dosent

A.R.Əliyev

tibb üzrə elmlər doktoru, professor

I.H.İsayev

tibb üzrə elmlər doktoru, professor

Ə.X.Kərimov

tibb üzrə elmlər doktoru, professor

S.R.Qiyasbəyli

tibb üzrə elmlər doktoru, professor

F.Ə.Mərdanlı

tibb üzrə elmlər doktoru

Ə.Ə.Soltanov

tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

R.A.Hüseynova

tibb üzrə fəlsəfə doktoru, professor

R.S.Zeynalov

tibb üzrə elmlər doktoru

S.S.Vətənxa